Know your dino

Tyrannosaurus

Tyrannosaurus is a theropod (beast-footed) saurischian (lizard-hipped) dinosaurs. The name Tyrannosaurus comes from Greek words ‘tyrannos’ means tyrant and ‘saurus’ means lizard, while the word ‘rex’ means king. The most famous and terrifying dinosaur, Tyrannosaurus rex is often abbreviated as T-Rex. Tyrannosaurus lived in forested valleys in Laramidia Continent (now western North America) during the late Cretaceous Period (Maastrichtian age, 68 to 66 million years ago). It is a carnivorous dinosaur, walks on two legs, balancing its huge head and heavy tail.

Tyrannosaurus adalah sejenis dinosaur Saurischia (berpinggul cicak) dari kalangan Theropoda (haiwan berkaki). Nama Tyrannosaurus berasal daripada perkataan Greek ‘tyrannos’ bermaksud ganas dan ‘saurus’ bermaksud cicak, sementara perkataan ‘rex’ bermaksud ‘raja’. T-Rex adalah nama singkatan bagi Tyrannosaurus Rex, dinosaur ganas paling tersohor di dunia. Tyrannosaurus menghuni lembah berhutan di Benua Laramidia (bahagian barat Amerika Utara hari ini) pada zaman Kapur Akhir (usia Maastrichian, 68 hingga 66 juta tahun lalu). Haiwan ini adalah sejenis dinosaur pemakan daging (maging), bergerak dengan dua kaki yang menyokong kepala dan ekornya yang sangat besar dan berat.