Know your dino

Spinosaurus

Spinosaurus is a huge theropod (beast-footed) saurischian (lizard-hipped) dinosaurs. The name Spinosaurus comes from the Greek words ‘spinos’ means spine and ‘saurus’ means lizard, thus it is a spinose dinosaur. Spinosaurus conquered swamp forests of North Africa and Asia during the early Cretaceous Period (Albian to Turronian age, 112 to 97 million years ago). It is the largest of all carnivorous dinosaur, walks most of the times on two legs, having long crocodile like head, commonly feeding on aquatic animals. Its most distinctive feature is its huge sail-like fin, with array of huge spines come out of the backbones.

Spinosaurus adalah sejenis dinosaur Saurischia (berpinggul cicak) dari kalangan Theropoda (gergasi berkaki) yang sangat besar. Nama Spinosaurus berasal daripada perkataan Greek ‘spinos’ bermaksud duri dan ‘sauros’ bermaksud cicak, maka ia adalah dinosaur berduri. Spinosaurus menguasai hutan paya di Afrika Utara dan Asia sepanjang zaman Kapur awal (zaman Albian hingga Turronian, 112 hingga 97 juta tahun lalu). Spinosaurus adalah yang terbesar di kalangan semua dinosaur maging. Kebanyakan masanya berjalan dengan dua kaki, mempunyai kepala panjang seakan buaya, lazimnya memakan haiwan akuatik. Ciri istimewa haiwan ini adalah sirip belakang seperti layar yang besar, dengan jujukan duri besar yang terkeluar daripada tulang belakangnya.