Know your dino

Pachycephalosaurus

Pachycephalosaurus is an ornithischian (bird-hipped) dinosaurs. The name Pachycephalosaurus comes from Greek words ‘pachys’ means ‘thick’, ‘kephalo’ means ‘head’ and ‘saurus’ which means ‘lizard’, thus it is a thick head dinosaurs. It lived during the late Cretaceous Period (Maastrichtian age, from 70 – 66 million years ago) in North America. Pachycephalosaurus is the last, largest, and most famous member of the Pachycephalosauria, or thick-headed dinosaurs. Pachycephalosaurus has a short neck and domed or rounded head. It walks on two feet and it is an omnivorous dinosaur which consume both plants and meat.

Pachycephalosaurus adalah sejenis dinosaur Ornithischia (berpinggul burung). Nama Pachycephalosaurus berasal daripada perkataan Greek ‘pachys’ bermaksud tebal, ‘kephalos’ bermaksud kepala dan ‘saurus’ bermaksud cicak, maka ia adalah dinosaur bertengkorak tebal. Haiwan ini hidup di Amerika Utara pada zaman lewat Cretaceous (zaman Maastrichtian, daripada 70-66 juta tahun lalu). Pachycephalosaurus adalah antara dinosaur bertengkorak tebal Pachycephalosauria terakhir, terbesar dan paling tersohor. Pachycephalosaur mempunyai tengkok yang pendek dan kepala berbentuk tempurung atau bulat. Haiwan ini berjalan dengan dua kaki dan merupakan dinosaur omnivor yang makan tumbuhan dan daging.